Hói Đáp

Rút Tiền

 1. Tôi phải làm như thế nào để rút tiền của mình tại tài khoản Happy8?
 2. Tôi phải làm như thế nào để rút tiền khi sử dụng Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế – International Bank Transfer (Hệ thống ngân hàng)?
 3. Tôi phải làm như thế nào để rút tiền khi sử dụng Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương – Local Bank Transfer? ?
 4. Tôi phải làm như thế nào để rút tiền khi sử dụng Moneybookers?
1. Tôi phải làm như thế nào để rút tiền của mình tại tài khoản Happy8?

Quý khách có thể rút tài khoản từ tài khoản của quý khách tại Happy8 qua một số hình thức sau:

 • Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế – International Bank Transfer
 • Local Bank Transfer Credit / Debit Cards
 • NETELLER
 • Moneybookers

Các Yêu Cầu Giấy Tờ

Khi yêu cầu giao dịch rút tiền, theo yêu cầu, chúng tôi cần một hoặc các giấy tờ sau: bản Scan mặt trước và sau của Thẻ credit/debit của Quý khách, CMND, Hộ chiếu, Bằng láy xe hoặc bảng sao kê ngân hàng của quý khách. Xin xem chi tiết tại điều khoản và điều kiện.

2. Tôi phải làm như thế nào để rút tiền khi sử dụng Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế – International Bank Transfer?

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản Happy8 của Quý khách, Chọn phương thức International Bank Transfer tại danh mục Rút tiền. Sau đó điền số tiền mà Quý khách muốn rút cùng một số thông tin sau:

 • Tên Tài Khoản
 • Số Tài Khoản
 • Tên Ngân Hàng
 • Địa Chỉ Ngân Hàng
 • Mã Ngân Hàng

Khi giao dịch rút tiền được xác nhận, số dư sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của quý khách. Giao dịch sẽ có thể được tiến hành trong thời gian từ 3 đến 5 ngày làm việc tùy thuộc vào thời gian giao dịch của ngân hàng mà quý khách tạo tài khoản.

Vui lòng lưu ý:
Quý khách có thể chịu khoản lãi suất do tỷ giá trao đổi hoặc tổn thất do yêu cầu giao dịch rút tiền của ngân hàng.
Quý khách sẽ chịu chi phí giao dịch từ ngân hàng

Vui lòng bấm vào đây nếu gặp bất cứ trở ngại gì trong quá trình thực hiện rút tiền

3. Tôi phải làm như thế nào để rút tiền khi sử dụng Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương – Local Bank Transfer?

Happy8 cho phép các thành viên được yêu cầu rút tiền để trả trực tiếp cho các tài khoản ngân hàng của họ.
Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương – Local Bank Transfer mở cho các thành viên đã đăng ký từ các nước sau:

 • Việt Nam với đồng VND hoặc USD - tại tài khoản Happy8
 • Indonesia với đồng IDR

Để yêu cầu một việc rút tiền qua Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương – Local Bank Transfer” , xin chọn “Local Bank Transfer”dưới menu “Gửi tiền”. Nhập số tiền quý khách muốn rút và cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau về ngân hàng của quý khách:

 • Tên Tài Khoản
 • Số Tài Khoản
 • Tên Ngân Hàng
 • Tên Chi Nhánh
 • Địa Chỉ Ngân Hàng

Khi giao dịch được xác nhận, số dư sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Quý khách. Giao dịch được thực hiện từ 3 đến 5 ngày làm việc tùy thuộc vào quá trình làm việc của ngân hàng mà quý khách tạo tài khoản.

Các Yêu Cầu Giấy Tờ

Để bảo vệ và xác nhận tài khoản của Quý Khách là chính xác với thông tin trong hệ thống H8, Quý Khách vui lòng làm theo chỉ dẫn cũng như yêu cầu của chúng tôi khi cần một hoặc các giấy tờ sau:

 • Một bản ID Giấy Chứng Minh Nhân Dân có ảnh rõ ràng (nếu trường hợp CMNN không có ghi rõ ngày tháng năm sinh thì cần gửi thêm 1 chứng từ thay thế khác theo yêu cầu của H8).
 • Một bản chứng minh Số Tài Khoản Ngân Hàng và tên chủ tài khoản của Quý khách.

Vui lòng lưu ý:
Quý khách có thể chịu khoản lãi suất do tỷ giá trao đổi hoặc tổn thất do yêu cầu giao dịch rút tiền của ngân hàng.
Quý khách sẽ chịu chi phí giao dịch từ ngân hàng

Vui lòng bấm vào đây nếu gặp bất cứ trở ngại gì trong quá trình thực hiện rút tiền

4. Tôi phải làm như thế nào để rút tiền khi sử dụng Moneybookers?

Nếu Quý khách thực hiện gửi tiền bằng Moneybooker, tất cả giao dịch rút tiền sẽ được thực hiện vào tài khoản ví điện tử Moneybooker của quý khách. Hệ thống sẽ không tính phí giao dịch khi thực hiện rút tiền bằng Moneybookers.

Moneybookers được áp dụng cho các thành viên với các loại tiền tệ sau:

 • USD
 • EUR
 • GBP
 • MYR
 • THB

Để đặt lệnh rút tiền vào tài khoản Money bookers:

 • Lựa chọn phương thức Moneybookers trong danh mục Rút tiền
 • Điền số tiền mà quý khách muốn rút
 • Điền tên tài khoản Moneybookers của quý khách
 • Bấm vào nút Xác nhận

Khi giao dịch của được xác nhận, số tiền mà quý khách yệu cầu rút sẽ được chuyển vào tài khoản Moneybookers của quý khách

Vui lòng bấm vào đây nếu gặp bất cứ trở ngại gì trong quá trình thực hiện rút tiền